AKTUALIZACJA - 24 marca 2020 r., godz. 15. Koronawirus. Odpowiedzi na wasze najczęstsze pytania

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: AKTUALIZACJA - 24 marca 2020 r., godz. 15. Koronawirus. Odpowiedzi na wasze najczęstsze pytania

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem i związanymi z tym zmianami w funkcjonowaniu uczelni macie wiele wątpliwości. Postaramy się wszystkie wyjaśnić. 

Pytania można zadawać na Facebooku, odpowiedzi na te najczęściej zadawane będą pojawić się tutaj. Zachęcamy również do kontaktu (w indywidualnych sprawach) z dziekanatami lub odpowiednimi jednostkami UO.

Czy konsultacje z pracownikami dydaktycznymi będą odbywać się zgodnie z planem? 

Wszystkie konsultacje będą odbywać się zdalnie. Prosimy o kontakt z prowadzącymi. 

Czy Biblioteka UO będzie czynna?

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego informuje, iż w związku z działaniami prewencyjnymi związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-Co V-2 nastąpi zamknięcie wszystkich bibliotek na terenie Uniwersytetu Opolskiego. 

Wszystkie biblioteki UO od dnia 14 marca do 14 kwietnia będą nieczynne dla użytkowników.

Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych przypadające na okres zamknięcia bibliotek zostaną przesunięte na 
14 kwietnia 2020 r.

W przypadku zbiorów już przetrzymanych oraz kont bibliotecznych prosimy o kontakt  telefoniczny w godz. od 8.00 -15.00 lub mailowy:            

Wypożyczalnia tel. 77 401 6143, e-mail: wypozyczalnia@uni.opole.pl

Czytelnia tel. 77 401 6137 

Biblioteka Uniwersytecka w czasie braku dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczy zdalnie pomoc i usługi w zakresie:

·  wyszukiwania w zasobach dostępnych online,

·  wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,

·  rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,

·  analiz bibliometrycznych.

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych -  około 270 000 tytułów polskich i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych -  10 450 tytułów czasopism naukowych –

http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni

http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/

W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, jak też w przypadku problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 8.00 – 15.00

tel. 774016145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

Czy sekretariaty pracują normalnie?

Sekretariaty pracują zdalnie. Zapraszamy do kontaktu e-mail oraz telefonicznie. 

Czy istnieje zagrożenie całkowitego zamknięcia akademika (kwarantanna)? 

Na chwilę obecną nie ma takich obaw. Nie przewidujemy zamykania akademików, nie przewidujemy decyzji o przymusowym ich opuszczaniu. Nie ma też potrzeby przyjeżdżania po pozostawione w domach studenckich rzeczy.  

Czy studenci powinni zostać w akademikach, czy pojechać do domów? 

Jeśli jest to możliwe zalecamy pozostanie w pokojach domów studenckich oraz unikanie wszelkich miejsc o dużej liczbie ludzi lub gęstości zaludnienia. 

Czy w akademikach będą wprowadzone jakieś dodatkowe środki ostrożności? 

Zawieszona jest możliwość odwiedzin, zalecamy niekorzystanie z przestrzeni wspólnych oraz zwiększenie higieny osobistej. 

Jak wygląda sprawa z pracowniami na wydziale sztuki? Czy będzie do nich dostęp? Jest to ważne zwłaszcza dla osób, które tworzą dyplom, a ich praca artystyczna, np. z rzeźby nie jest do zrealizowania bez potrzebnych sprzętów, które znajdowały się w pracowniach, zwłaszcza, że wielu z nas przechowuje tam swoje materiały do artystycznej części pracy dyplomowej.

Studenci przygotowujący prace dyplomowe po otrzymaniu zgody promotora i dziekana wydziału (drogą e-mailową) mogą korzystać z sal dydaktycznych. Zaleca się szczególną ostrożność i zachowanie wysokich standardów higieny osobistej. 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące trybu działania Wydziału Sztuki znajdziecie tutaj:  Decyzje - Wydział Sztuki i tutaj: Informacja dla studentów - Wydział Sztuki oraz na stronie internetowej Wydziału Sztuki UO.

Co zrobić w przypadku, gdy dostałam zgodę na IOS, nie zdążyłam zdobyć zgody i podpisów od wszystkich prowadzących, a termin oddania ich mam na 21 marca ?

Zalecamy kontakt z pracownikami drogą elektroniczną. Skrzynki e-mail na domenie @uni.opole.pl posiadają indywidualną autoryzację, więc otrzymana zgoda wysłana z poczty uniwersyteckiej będzie traktowana jako oficjalne poświadczenie. 

Czy zajęcia będą odrabiane?

UO dostosuje rozwiązania do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czy UO poinformuje wcześniej o wznowieniu zajęć, czy też odbędzie się to z dnia na dzień? 

Ministerstwo zawiesiło zajęcia do 25 marca 2020 r.  Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej www.uni.opole.pl oraz na Facebooku UO. 

Czy będą wprowadzone jakieś elementy e-lerningu?

W miarę możliwości część zajęć będzie prowadzonych zdalnie. Obecnie dziekani oraz koordynatorzy kierunków diagnozują, w jakim zakresie. 

Czy zawieszenie zajęć oznacza automatyczne przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej?

Obrony prac dyplomowych będą się odbywać zgodnie z planem.

Czy zajęcia poza tokiem studiów (aerobik, siłownia, zajęcia taneczne w SCK) będą się odbywać? 

Wszelkie zajęcia (również poza tokiem studiów) są zawieszone co najmniej do 25 marca br. 

Czy będą naliczane kary za nieterminowy zwrot książek do biblioteki? 

Po kontakcie telefonicznym jest możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki bez obciążenia karą. 

Co z naklejkami na legitymacje studenckie? W jaki sposób można je uzyskać?

Parlament Studentów RP ogłosił, że wystąpił z wnioskiem o automatyczne przedłużenie ważności legitymacji do 31 maja 2020 r. Spotkał się on z akceptacją.  Rozporządzenie w tej sprawie powinno się niebawem pojawić. 

Czy dziekanaty będą otwarte w weekendy dla studentów zaocznych?

Dziekanaty nie będą otwarte w weekendy. 

Czy zawieszenie zajęć oznacza także zawieszenie powtórek maturalnych?

Tak, zawieszone są wszystkie formy zajęć na UO.

Co z płatnościami za studia, czy będą księgowane normalnie?

Opłata dotyczy całości toku studiów, więc na chwilę obecną będą księgowane normalnie. Wszystko jest uzależnione od rozwoju sytuacji. 

Czy będzie czynna przychodnia studencka?

Należy na bieżąco kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z przychodnią studencką nr tel.: 77 402 03 00 

Czy możemy wyjechać z akademika? Czy trzeba kogoś o wyjeździe powiadomić? 

Akademiki dla mieszkańców funkcjonują normalnie. Nie trzeba zgłaszać opuszczania akademika lub wyjazdu. 

Czy jest znany orientacyjny okres zawieszenia zajęć? Tydzień, miesiąc?

MNiSW zawiesiło zajęcia do 25 marca br, jeśli ten termin się przedłuży będziemy informować. 

Czy administracja uczelniana pracuje normalnie (do kiedy)?

Cała administracja pracuje normalnie. 

Czy opłaty za akademik w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych będą anulowane? 

Akademiki są cały czas dostępne dla studentów, którzy mogą w nich mieszkać, przechowywać swoje rzeczy itp. Opłaty będą naliczane normalnie. 

***

Wszelkie pytania można zadawać na FB. Odpowiedzi na te najczęściej zadawane będą pojawić się tutaj. Zachęcamy również do kontaktu (w indywidualnych sprawach) z dziekanatami lub odpowiednimi jednostkami UO. 

 

.