List Rektora Uniwersytetu do Wspólnoty Uniwersyteckiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: List Rektora Uniwersytetu do Wspólnoty Uniwersyteckiej

 Szanowni Państwo, Akademicka Wspólnoto!

         Kieruję do Was te słowa bezpośrednio po ogłoszeniu szczegółów przygotowanego rozporządzenia o nowych obostrzeniach związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Są one bardzo daleko idące – de facto wprowadzają ogólnopolską kwarantannę. Od blisko dwóch tygodni pracujemy w warunkach ekstraordynaryjnych. Spodziewaliśmy się, tak, wiedzieliśmy o tym, że wcześniej czy później epidemia dotrze do nas, że będziemy musieli nauczyć się żyć z koronawirusem i to żyć w miarę normalnie. Wprowadzone przeze mnie regulacje, niejednokrotnie wyprzedzające rozwiązania ministerialne, są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania naszej Uczelni. Pracownicy administracyjni pracują w ograniczonym wymiarze czasu, ale wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu realizują swoje codzienne zadania i obowiązki. Szczególnie dotkliwe jest czasowe zawieszenie tradycyjnych form kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Aby złagodzić skutki tych ograniczeń wprowadziliśmy rekomendowaną przez ministerstwo formę zajęć on-line niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

     Wiem, że bardzo brakuje Wam tych bezpośrednich kontaktów ze studentami, sali wykładowej pełnej spragnionych wiedzy studentów, zajęć laboratoryjnych, akademickich sporów i dyskusji. Podzielam troskę wielu naszych studentów, którym nie udało się dokończyć zaplanowanych badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej. Wiem, że brakuje Wam bezpośrednich relacji mistrz – uczeń, ale też wierzę, że potraficie wydobyć z siebie wiele nowych pomysłów, by zainspirować naszych studentów do nowych, bardziej kreatywnych form edukacji. Być może to jest właściwy czas, by w większym stopniu postrzegać kształcenie jako formę relacji, a nie tylko zwykłe przekazywanie „pliku skondensowanej wiedzy”.

         Szanowni Państwo,

     To jest czas próby. Przyszłość pokaże, czy sobie z nią poradzimy. Dziś jesteśmy na wojnie z wrogiem niewidzialnym, ale i niebezpiecznym. Każdego dnia doświadczam wielu pozytywnych Waszych reakcji. Cieszy mnie Wasza solidarność środowiskowa, zaangażowanie i kreatywność w radzeniu sobie z tą nadzwyczajną sytuacją. Dziękuję Wam za pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu tych trudności, za spokój i zrozumienie w tych trudnych chwilach. Każdy z nas musi jednak wyzwolić nowe pokłady empatii. Epidemia przecież minie, a Uniwersytet Opolski trwać będzie nadal, bo to przecież projekt na wiele pokoleń. Wyjdziemy z tej trudnej sytuacji jeszcze silniejsi.

     Zbliżają się Święta Wielkanocne. Nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i technicznym, studentom i doktorantom Uniwersytetu Opolskiego składam tą drogą życzenia zdrowia, radości i pogody ducha. Niech się spełnią słowa naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej: „Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś – a więc musisz minąć. Miniesz – a więc to jest piękne”.

 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Marek Masnyk

.